จับเทคนิคลงทุนทองยังไง ให้ได้กำไร

.

แม้การลงทุนทองคำในระยะยาว จะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำมาก เนื่องจากให้ผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวอยู่ในระดับสูง ที่ 8% ต่อปีในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา แต่การจับจังหวะเข้าซื้อขายทองคำแบบเก็งกำไรนั้นเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงไม่แพ้การเก็งกำไรราคาหุ้น และราคาน้ำมัน การเข้าเก็งกำไรจึงควรมีการวางแผนศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค และกลยุทธ์การลงทุนเข้ามาช่วย

.

นักลงทุนสายการวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือการใช้กราฟเพื่อวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีใจความสำคัญต่อพฤติกรรมการลงทุน ตั้งแต่ การหาจังหวะเข้าซื้อขาย การมองแนวโน้มการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทำให้การวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นกลยุทธ์สำคัญในการลงทุนที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน และเป็นเป็นต้นกำเนิlดของการใช้ Robot หรือ AI ในการเข้าซื้อขายอัตโนมัติในปัจจุบัน

.

พบว่าข้อดีของการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นมีอีกมากมายหลายอย่างหลักๆ ได้แก่


1. ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ราคา คือประมาณว่าถ้าเรามีความเข้าใจ และชำนาญการใช้เครื่องมือทางเทคนิค เราใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีในการวิเคราะห์ หรือสั้นกว่านี้ได้อีก คือมันเร็วมากๆในการวิเคราะห์สถานการณ์ให้ทันท่วงทีได้ครับ หรืออธิบายอีกแบบคือผมไม่ต้องรู้ข่าวด่วน ข่าวร้อนอะไรมากเปิดกราฟมาวิเคราะห์ก็เข้าใจสถาการณ์ หรือแนวโน้มราคาได้เลย


2. คือการวิเคราะห์เทคนิคสามารถใช้ในการวิเคราะห์ราคาในกรอบเวลาต่างๆTime Frame ได้อย่างยืดหยุ่นมากๆ คือ ถ้าเชี่ยญชาญมากๆ จะวิเคราะห์ได้ ตั้งแต่ รายนาที ไปถึงรายปี เลยทีเดียว ซึ่งบอกตรงๆว่ามันดีมากๆ ช่วยให้เราวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างลงตัว จะใช้วิเคราะห์เทคนิคเพียวๆ หรือผสมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหรือข่าวสารก็ได้(ตรงการใช้ผสมผสานนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ครับ แต่มันต้องมีวิธีคิดที่วางไว้อย่างลงตัวแล้วประกอบด้วย )


3. สามารถประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การลงทุนอื่นๆ ได้หลากหลาย ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์การลงทุน แบบ VI ,การลงทุนแบบ DCA , Portfolio management เป็นต้น


4. นอกจากนี้เนื่องจากที่มันเร็วมากในการวิเคราะห์ ทำให้เราวิเคราะห์จำนวนสินทรัพย์ที่เราลงทุนได้จำนวนหลายชนิดในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะช่วยเราในการติดตามการลงทุนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง


5.ข้อสุดท้ายคือ เราสามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิควิเคราะห์ราคาสินทรัพย์ได้ทุกอย่างในโลกที่มีการซื้อขายกันเลยทีเดียว (คือถ้าไม่มีการซื้อขายกันเราก็ไม่มีกราฟให้ดูไงครับ)วิเศษมากๆเรียนครั้งเดียววิเคราะห์ได้ทุกอย่าง


เมื่อรวมข้อดีเหล่านี้ไว้ทั้งหมด จึงเป็นคำตอบที่บอกว่า ทำไมนักลงทุนจำนวนมากจึงสนใจใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นจำนวนมาก ส่วนรายละเอียด ต่างๆของเทคนิคและกลยุทธ์เหล่านี้ จะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไป