ในช่วงวิกฤตเศษฐกิจตกต่ำ “พอร์ตทอง” ช่วยประคองความมั่นคงนักลงทุน?

.

หากสังเกตุแนวโน้ม เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 3 ฟื้นตัวได้ดีพอสมควรในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย แต่กลับกันยังย่ำแย่ในกลุ่มประประเทศในทวีปอเมริกาใต้ และเม็กซิโก ประเทศไทยฟื้นตัวดีกว่าคาด ทำให้ GDY YoY ติดลบน้อยลงอยู่ที่ระดับ -6.4% คาดการณ์เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุขทั่วโลกมีการปรับตัวต่อการระบาดของไวรัส Covid - 19 ดีขึ้นในทางเศรษฐกิจ การพัฒนาวัคซีนก้าวหน้าได้ผลสำเร็จแต่ต้องรอคอยการผลิตคาดการณ์ประมาณไตรมาส 2 ปีหน้า แต่ภาวะการติด Covid - 19 ในยุโรป และ อเมริกาในช่วงเดือนพฤษจิกายน มีการระบาดรุนแรงเพิ่มขึ้นเนื่องจากอากาสเย็นทำให้ไวรัสมีความรุนแรง กระทบจนทำให้มีการ Lockdown ในหลายประเทศสำคัญอีกครั้งได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และในอเมริกาช่วสองสัปดาห์มีผู้ติดต่อวันเพิ่มขึ้นสูงในระดับ 1.5 แสนรายต่อวัน ทำให้เกิดวิกฤตด้านทรัพยากรสาธารณสุขอีกครั้ง

.

ดังนั้นนักลงทุนควรจับตาดูการระบาดของCovid - 19 เพราะหากมีการ Lockdown ถึงสองเดือนในยุโรปและอเมริกา จะทำให้เศรษฐกิจโลกจะประสบกับความเลวร้ายต่อเนื่อง

.

"พอร์ตทองคำ" จึงมีความสำคัญในการลงทุนในปีหน้ามาก เนื่องจาก การเป็น Safe Heaven Asset ทำให้ผลตอบแทนของทองคำ ต่างกับสินทรัพย์ลงทุนชนิดอื่นๆ

.

ทองคำมีลักษณะเป็น Safe Heaven Asset หมายความทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย จากความเสี่ยงสำคัญหลายๆ อย่างได้แก่ 

1. ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ และธุรกิจ เนื่องจาก ทองคำนั้นไม่ใช่ unit ทางธุรกิจ ที่มีผลกำไรขาดทุนที่เป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า ดังนั้นแม้ว่า ภาวะเศรษฐกิจ และธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงยังไง มูลค่าของทองคำจะไม่มีความเสี่ยงด้านต้นทุน การตลาดและการเงิน


2. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทองคำนั้นมีตลาดซื้อขายสากลในระดับโลกอยู่ทั่วภูมิภาคของโลก ตลอด 24 ชม. และได้รับการยอมรับในการเป็นอัตราแลกเปลี่ยนทั่วพื้นที่ในทุกประเทศของโลก ทองคำจึงเป็นสินทรัพย์ชนิดเดียวในโลกที่มี จำนวนตลาดซื้อขายมากที่สุดในโลก แต่อาจขาดสภาพคล่องระยะสั้นได้เพราะต้องส่งมอบด้วยของจริง ต่างกับเงินซึ่งผลิตจำนวนได้ไม่จำกัดหากขาดแคลน


3. ความเสี่ยงด้าน  Dilution Effect  ทองคำในโลกนั้นมีจำนวนจำกัดและแน่นอนทำให้ อุปทานของทองคำมีลักษณะใกล้เคียงแบบ Stable Supply เพราะทุกวันใน อนาคตทองคำ มีซึ่งเท่าเดิม แต่ความต้องการมีมากขึ้นจากขนาด เศรษฐกิจโลกที่จะขยายตัวเพิ่มหลายเท่าจากเทคโนโลยี 5G


4. ทองคำนั้นเป็น Real Exchange คือเป็นเงินที่ซื้อขายของอยู่จริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือมาก เมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนชนิดอื่นๆ เป็นสาเหตุให้ทองคำถูกใช้เป็นทุนสำรองทั่วโลก


5. ความเสี่ยงเรื่องการสิ้นค่า เปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆ เช่น เงินดอลล่าร์สหรัฐ จะหมดค่าเมื่อไม่มีประเทศสหรัฐอเมริกา เงินหยวนจะหมดค่าเมื่อไม่มีประเทศจีน  น้ำมันจะหมดค่าเมื่อเมื่อพลังงานทดแทนกลายเป็นพลังงานหลัก เช่น พลังแสงอาทิตย์ พลังงานลม  แต่ทองคำนั้นจะหมดค่าเมื่อ ไม่มีระบบเศรษฐกิจ หรือไม่มีการค้าขายเกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ชาติด้วยกันแล้วนั่นเอง

.

เมื่อเป็นเช่นนี้ ควรรู้ไว้เลยว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงได้ดีเป็นอันดับหนึ่งในขณะนี้