ลงทุนทองคำ ระยะยาวดีหรือไม่?

.

หากมองอัตราผลตอบแทนจากส่วนต่างราคาที่เพิ่มขึ้นในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ราคาทองขึ้นผ่านวิกฤตตั้งแต่ วิกฤต ต้มยำกุ้ง ปี 1997  จนปัจจุบัน ปี 2020  ราคาทองคำปรับขึ้น ทั้งหมด 555% คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้น ราว 8% ต่อปี

.

ดังนั้นการมีพอร์ตทองคำ จะช่วยกระจายความเสี่ยง เนื่องจากทองคำไม่ใช่หน่วยทางธุรกิจจึงทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสวนทางสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจอื่นๆด้วย โดยเฉพาะค่าเงินดอลล่าร์ และตลาดหุ้น

.

ค่าเงิน(ดอลล่าร์สหรัฐ) -  ที่ยกตัวอย่างค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐเพราะว่าเป็นเงินที่มีการใช้อย่างกว้างมากที่สุดในโลก เนื่องจาก สหรัฐเป็นประเทศที่มี ขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในโลก ทำให้เงินดอลล่าร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อการวัดมูลค่าของสินทรัพย์สูงที่สุดในโลก ดังนั้นเมื่อเงินค่าเงินดอลล่าร์(หมายถึงตระเงินดอลล่าร์ Dollar index ) มีการแข็งค่าสกุลเงิน และสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกจึงลดค่าลง ในทางกลับกันเมื่อค่าเงินดอลล่าร์อ่อนค่า สินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกจึงมีมูลค่าปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ และทองคำก็เช่นกัน

.

ดัชนีตลาดหุ้น - ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดทุนเป็นแหล่งรวมของความหลาก หลายในการลงทุนเนื่องจากบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นเต็มไปด้วยกิจการต่างๆ ธุรกิจต่างๆ ที่แตกต่างกัน และบริษัทเหล่านี้ ก็มีการถือครองทรัพย์สินที่ต่างกันด้วย อย่างไรก็ดีการขึ้นลงของดัชนีตลาดหุ้น มักขึ้นอยู่กับผลตอบแทนของตลาดซึ่งจะเกิดผลประกอบการที่ดี ในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นดัชนีตลาดหุ้นจึงมีการปรับตัวขึ้นสูงและช่วงเศรษฐกิจตกต่ำจะปรับตัวลง ด้วยปัจจัยพื้นฐานนี้ทำให้ราคาทองคำกับดัชนีราคาหุ้นมักมีแนวโน้มที่วิ่งสวนทางกันเป็นส่วนใหญ่

.

สรุปผลตอบแทนที่จำเป็นของทองคำในช่วง Covid - 19 ดังนี้

1.ทองคำถูกใช้สินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง กระจายความเสี่ยง และเป็นหลักประกันสำคัญระดับโลก

2.ทองคำมีผลตอบแทนในระยะยาวอันดับต้นๆของโลก

3.อยากให้ทุกท่านให้ความสนใจกับการทำทุนสำรองส่วนบุคคล Personal Gold Reserve อย่าใช้เพื่อทำกำไรอย่างเดียว แต่จงใช้ทองเพื่อเป็นหลักประกัน