ค่ากำเหน็จ & ค่าบล็อก คืออะไร
.
"ทองรูปพรรณ" เป็นงานศิลปะ มีมูลค่าตามชิ้นงานของตัวเอง วัตถุประสงค์ใช้เป็นเครื่องประดับ สวยงาม ให้คุณค่าทางจิตใจ โดยมาตรฐาน น้ำหนัก และความบริสุทธิ์ ของทองคำรูปพรรณ จะเท่ากับ ทองคำแท่งความบริสุทธิ์ที่ 96.5
ราคาขายออกของ ทองรูปพรรณจะเป็น ราคาขายออก 96.5 ของสมาคมค้าทองคำ + ค่ากำเหน็จ ซึ่งค่ากำเหน็จก็คือ ราคาช่างทอง ประมาณ500- 1500 บาท ต่อ 1Bg ตามชิ้นงาน
ส่วนราคารับซื้อทองรูปพรรณ จะเป็นราคารับซื้อ 96.5 ของสมาคมค้าทองคำ หักด้วย ค่าเสื่อมทอง 0-5% ตาม สคบ กำหนด
.
"ทองคำแท่ง" เป็นสินทรัพย์ลงทุน มีเป้าหมายเพื่อ ป้องกันความเสี่ยง กระจายความเสี่ยง และเก็งกำไร กับพอร์ตลงทุน ราคาทองแท่งความบริสุทธิ์ 96.5 จะถูกคิดคำนวนต้นทุนการหลอม การหล่อ (ค่าบล็อก)การนำเข้าส่งออก และต้นทุนอื่นๆด้วยเรียกต้นทุนส่วนนี้ว่า ค่า พรีเมี่ยม premiumซึ่งจะปรากฎอยู่ในราคารับซื้อขายออกอยู่แล้ว โดยส่วนใหญ่จะมีการคิดค่าบล็อกเพิ่มในส่วนทองคำแท่งที่มีน้ำหนัก 1 บาทซึ่งมีต้นทุนสูงราว100 -200บาทต่อน้ำหนัก 1บาททองคำ
ทองคำแท่งจะซื้อขายเพื่อการลงทุนและเก็งกำไรดีกว่า เพราะสะดวกค่าใช้จ่ายต่ำกว่าทองรูปพรรณเหมาะกับการเก็บสะสม เพื่อให้เป็นของขวัญ งานศิลปะที่มีคุณค่าทางจิตใจ และเป็นการลงทุนระยะยาวได้