ความแตกต่างระหว่าง เทรดทอง Forex กับเ ทรดทองออนไลน์ ที่ควรรู้ก่อนการลงทุน
.
เทรดทอง Forex
- ไม่มีการรับส่งมอบองจริงรับจ่ายแค่ส่วนต่างซื้อขาย
- ระดับความเสี่ยงเกิน 20เท่าของเงินลงทุน
- ระดับความเสี่ยงเกิน 20เท่าของเงินลงทุน
- เหมาะกับนักเก็งกำไร ที่ชอบความเสี่ยงสูง
- ไม่มี กฏหมายรองรับในประเทศไทยและ
- เล่นผ่านตัวกลางต่างประเทศเท่านั้น
.
เทรดทองออนไลน์
-รับ และส่งมอบทองจริง
-ใช้เงินเต็มจำนวนในการซื้อขาย
-ระดับความเสี่ยงอยู่ที่ 1 เท่าของเงินลงทุน
-เหมาะกับนักลงทุนระยะสั้น ระยะยาว
- มีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้องในประเทศไทย