ทำไมเราควรมี " ทองคำ" ในพอร์ตลงทุน
ทองคำเป็นส่วนหนึ่งในสินทรัพย์ที่น่าสนใจในการเลือกเข้าพอร์ต เนื่องจากการถือครอง ทองตำ เป็นสินทรัพย์ประเภท SAFE HAVEN โดยเฉพาะโควิด - 19 ครั้งนี้ สามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนที่ดีขึ้นให้กับพอร์ตลงทุนในระยะยาว และยังเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยกระจายความเสี่ยงในเวลาที่ตลาดมีความไม่แน่นอนสูง รวมถึงการเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง